Skip to main content

Leabhar ceasnachaidh an og-luchd-comunachaidh, no, Comhnadh, araon aithghearr agus soilleir, chum a mhuinntir a sheadh agus ullachadh chum teachd air mhodh iomchuidh gu bd an Tighearna : maille ri Riaghailt chum coi'-cheangal a' bhaistidh ath-nuadhachadh gu follaiseach


Published 1842
SHOW MORE


Translation of: The young communicant's catechism


Volume 1842
Publisher Glasgow : Published by D. Macvean
Pages 58
Language Scottish Gaelic
Call number HALL.195.H.2(27)
Digitizing sponsor National Library of Scotland
Book contributor National Library of Scotland
Collection gaelic; nationallibraryofscotland; europeanlibraries
Notes No copyright page found. No table-of-contents pages found.

Full catalog record MARCXML

[Open Library icon]This book has an editable web page on Open Library.

Reviews

There are no reviews yet. Be the first one to write a review.
PEOPLE ALSO FOUND
Gaelic Books
by Buchanan, Dugald, 1716-1768
79
0
0
Gaelic Books
by Hall, John Vine, 1774-1860; Munro, James, fl.1835
38
0
0
Gaelic Books
by Sinclair, Hannah, 1780-1818; Sinclair, John, of Rannoch, fl. 1819
72
0
0
Gaelic Books
by Flavel, John, 1630?-1691; Flavel, John, 1630?-1691. Comhradh cairdeil eadar ministeir agus Criosduidh amharusach, mu dheighinn sacramaid Suipeir an Tighearn; Gillies, James
31
0
0
Gaelic Books
by Munro, David, schoolmaster
53
0
0
Gaelic Books
89
0
0
Gaelic Books
by MacIntyre, Duncan Ban, 1724-1812
52
0
0